Jsem bez práce a trvá to dlouho… Co a jak dál?

Jsem bez práce a trvá to dlouho… Co a jak dál?

Nezaměstnanost v naší republice stále stoupá ruku v ruce s pokračující krizí. Důvody, proč jste přišli o práci, mohou být různé. Výsledek je však většinou stejný. Jste v evidenci Úřadu práce již třeba více než půl roku a nemůžete nalézt uplatnění v pracovním životě. Žádný zaměstnavatel nemá zájem a nebo není k dispozici vhodná pozice pro vás. Jste zasaženi dlouhodobou nezaměstnaností a hrozí ochromení v několika citlivých oblastech vašeho nejenom soukromého života. Je to velmi složitá situace. A nyní v této chvíli je každá rada drahá. Jak si můžete sami pomoci? Návod na to, jak najít a hledat práci, napsat váš životopis či jaké nejčastější otázky můžete očekávat na osobním pohovoru, se dočtete na webových stránkách mnoha personálních agentur. Jak si ale poradit s psychickými potížemi, které vás doprovázejí v situaci, kdy jste se stali nezaměstnanými? Pracovní uplatnění je považováno za velmi důležitou složku identity každého z nás. Podle vědeckých studií nezaměstnanost významněji doléhá na muže. Jistě to souvisí s vnímáním společenského postavení a prestiže. Asi toto vzniklo již vývojem člověka. Přece i samci v přírodě soupeří o přední postavení a prestiž u samiček. Také to souvisí s vnímáním muže, jako živitele rodiny. Nezaměstnanost však samozřejmě dopadá na ženy a jejich sebehodnocení podobně negativně. I když se většina žen po jistou etapu svého života realizuje v mateřství, je pro ně profesní uplatnění neméně důležité.

Jak na tuto situaci reaguje naše okolí?

U psychického dopadu nezaměstnanosti na muže i ženy určitou roli hrají i předsudky. Většina našich spoluobčanů vůči nezaměstnaným zaujímá právě různé předsudky. Snad každý člověk, který byl evidován delší dobu na Úřadu práce, se setkal ve svém okolí s netaktními poznámkami. Kdo se dosud neocitl v kůži člověka nedobrovolně nezaměstnaného, stěží uvěří, že se mu často přes veškerou snahu práci najít nedaří, i když má poměrně slušnou kvalifikaci. A možná si dotyčný kritik neuvědomuje, že v současné ekonomicky nejisté době se zítra v podobné situaci může ocitnout i on sám.

Vyhoštění ze společnosti!

Sociální dopad na nezaměstnaného člověka je nepříznivý v mnoha úhlech pohledu:

  • zhoršení finanční situace a životní úrovně
  • nízký společenský status
  • velmi negativní dopad na rodinu a partnerské vztahy
  • snížení autority a nedobrý výchovný vzor dětem
  • ztráta pracovních návyků
  • snížené sebevědomí, stres a sociální vyloučení

Následné psychické potíže mají dopad na zdraví fyzické – u každého se projevují v různé míře, záleží na okolnostech a aktivním či pasivním přístupu každého člověka. Tyto potíže jsou ale vždy ohrožující.

Jak zůstat ve hře a nebýt odepsán?

Jednou z možností, jak překonat toto tíživé životní období, je pojmout ho jako životní milník. Jako šanci a možnost se zastavit, odpočinout si, vyčistit si hlavu a třeba i nabrat nový směr ve svém životě i kariéře. Přijmout množství volného času jako výzvu k tomu začít pracovat na sobě, popřemýšlet o svém životě. Vzpomenout si na své sny a přání, inspirovat se jimi a zkusit, zda by některá z našich představ šla realizovat. Často jsme všichni z nás vykonávali profesi velmi vzdálenou našemu vnitřnímu zaměření a stálo nás to mnoho úsilí. Lze tedy začít dělat něco, co nás bude více bavit?

Všechny cesty by měly vést k cíli

Pokud se vám nedaří najít práci ve vašem vysněném oboru, je žádoucí hledat cesty k zaměstnání, které je na trhu práce žádané nebo zkusit soukromé podnikání. Využijte rekvalifikační kurzy, nebo se přihlaste někam jako dobrovolník a získejte zkušenost v jiném oboru. Klíčové je zůstat v kontaktu s lidmi.

Proč to všechno o práci píšeme?

Důležité pro každého nezaměstnaného je zachovat si pocit užitečnosti a smysluplnosti, který velmi pomáhá překonat obtížné životní období, a nepodlehnout smutku a poraženeckým náladám. Je přeci možné najít aktivity, které nás baví, využít čas nezaměstnanosti k budování osobních vztahů, k péči o blízké, k obnovení sportovních aktivit, které jsme dávno opustili. Můžete se také vrátit k tvoření hodnot rukama, malovat, modelovat, kutit nebo zahradničit a vidět za sebou odvedené úsilí a výsledky.

Vždy je naděje a je potřeba nepřestat bojovat!

Často lpíme na svých původních plánech a představách. A to nám zamezuje vidět alternativy, které se nám nabízí. I vedlejší cestičky nás mohou dovést k vysněnému cíli. Někdy je těžké srovnat se s tím, že věci nejdou podle plánu, ale dějí se svým vlastním spádem a žijí si svým vlastním životem, který třeba nejsme schopni ovlivnit. Pokud se nám podaří přijmout tento někdy drsný fakt, přitom neustrnout a nezahořknout, a nadále na sobě a svém životě pracovat, můžeme očekávat, že se naše naděje naplní a nastane další, úspěšná a část našeho života.

Mohlo by tě zajímat

Hodnocení