Jak se stát vzorným zaměstnancem?

Jak se stát vzorným zaměstnancem?

Nejspolehlivější cesta k povýšení nebo zvýšení platu vede přes kancelář šéfa. Dostatečný důvod, aby o vás měl hezký obrázek. Jak se ale v jeho očích stát vzorným zaměstnancem a užít si výsluní jeho přízně?

Základy slušného chování 

Začněme rovnou z gruntu o tom, co nás učili odmala. Chovat se slušně. Ani ty neprogresivnější inovace nikdy neudělily slušnému chování výjimku. Slušnost a všechny vzorce chování s ní spojené  jsou základ: Být zdvořilý. Být dochvilný. Za každých okolností pozdravit a rozloučit se. Před vstupem zaklepat na dveře, symbolicky i na ty otevřené. Neskákat do řeči a o slovo požádat. Vždy poděkovat, a to i za negativní zpětnou vazbu nebo kritiku.

Zapůsobit svou samostatností

Snažte se většinu vzniklých potíží vyřešit sami bez účasti šéfa. Případnými dotazy ho zatěžujte pouze tehdy, až vyzkoušíte všechny dostupné cesty a přesto nebudete vědět jak ven. Při dobré konstelaci a diplomatické obratnosti na tom možná i vyděláte. Inteligentně položený dotaz vyvolá ve vašem šéfovi pocit, že jste kompetentní a to může významně posílit váš pracovní vztah. Je ale třeba počítat s tím, že stanovisko šéfa může být až bolestně objektivní a že se vám jeho odpověď nemusí líbit. Pokud vám ale radu udělí, bezvýhradně platí: poděkovat a poslechnout. 

Nebát se tvrdé práce

Vaše touha uspět a stát se u šéfa oblíbeným pramení z toho, že vás život průměrného zaměstnance neuspokojuje. Toužíte posouvat hranice toho kým jste a čím se můžete stát. Proto vám nesmí vadit, že pracujete více hodin a pilněji než kdokoliv jiný. To platí dvojnásob, pokud se tím rychleji a efektivněji přibližujete k požadovaným výsledkům. 

Určit si vysoké cíle

Pojem ‚vysoký cíl‘ zní šéfům jako rajská hudba. Důvodem je, že si jeho důležitost většina běžných zaměstnanců vůbec neuvědomuje. Existují totiž dvě různé kategorie zaměstnanců: zaměstnanci orientovaní na úkoly, kteří k provedení úkolu využívají vyměřený čas, a zaměstnanci se zaměřením na cíl, kteří se snaží najít ideální řešení k jeho dosažení. Vzhledem k tomu, že už pouhé určení vysokého, ale zároveň reálného cíle je komplikované, je právě tento bod vynikající příležitostí jak zazářit. 

Vyjadřovat svůj postoj

Nenechávejte si své názory pro sebe. Nebuďte tichou vodou, od které nikdo nikdy neví, co má čekat. Budou si o vás myslet, že jste neupřímný nebo v horším případě, že nemáte vůbec žádný názor. Aby byl váš postoj vaším šéfem uznán a brán v potaz, musí být jasný, čitelný a veřejně vyřčen. Přitom se nesmíte bát šlápnutí vedle nebo výměny názorů.

Stát si za svým 

Všechny vaše nahlas vyslovené postoje a názory jsou navždy bernou mincí. Nikdy se nesmí stát, abyste je následně měnili a otáčeli jako korouhev podle toho, jak vítr fouká. Co řeknete, to prostě platí za všech okolností. Někdy tvrdý oříšek, který se ale vyplatí louskat. Když skutečně dostojíte všem svým výrokům, získáte respekt! Od podřízených, od šéfa i před sebou samým.  

Převzít odpovědnost

Každý šéf by se jistě rád podepsal pod dodatek každé náplně práce, ve které by stálo: Zaměstnanci se nepovolují kopance. Kromě hlavní náplně vaší práce je tu totiž i jedna skrytá a tou je nekomplikovat vašemu šéfovi život zbytečnými chybami. Když už se ale něco pokazí, neházejte vinu na ostatní. Dokázat převzít svou míru odpovědnosti a případná selhání připsat i sobě svědčí o určité vyspělosti. Pokud něco nefunguje, analyzujte proč, přijměte opatření a zabraňte opakování do budoucna. Omluvte se a udělejte vše pro odstranění všech nedorozumění a komunikačních chyb. Právě tam bude s největší pravděpodobností zakopaný pes. 

Disciplína, aneb kdo dřív přijde?

Disciplinovaní zaměstnanci si cení svého času i času ostatních. Na schůzky jsou vždy perfektně připraveni, nikdy je neruší a nikdy nechodí pozdě. Zvykli si dodržovat své termíny a dělat vše pro to, aby včas plnili své cíle a vyřešili své záležitosti. V případě, že potřebují více času, chodí do práce dřív. Existuje dokonce studie, která potvrzuje, že zaměstnanci, kteří do práce přicházejí dřív, jsou svými nadřízenými vnímáni jako svědomitější. Pokud vás ale ranní vstávání doslova ničí a už teď je pro vás problém chodit včas na 8:00, nemá cenu se trápit. Budete patřit ke skupině lidí, kteří bývají označováni jako ‚sovy‘ a vaše produktivita stoupá v odpoledních hodinách. Jak by váš šéf reagoval na žádost o úpravu pracovní doby? Když použijete správnou formulaci a budete argumentovat tím, že Vám jde o maximální využití vašeho potenciálu pro firmu, nepřistanou na vašem kontě plusové body?

Pozitivní myšlenka na závěr 

A co zmínit závěrem? Už jen něco zdánlivě bezvýznamného. Sílu pozitivního přístupu a pochopení,  že způsob, jakým myslíte, vás bude navždy vracet na začátek, nebo posouvat dál. Zaměstnanec, který se bude dnes a denně vrhat do práce s nadšením, bude ochotný naslouchat, učit se a zvládat i složité situace s úsměvem, skutečně vynikne z davu a přízeň šéfa si právem zaslouží.

Mohlo by tě zajímat

Hodnocení