Jak rozvázat pracovní poměr dohodou?

Jak rozvázat pracovní poměr dohodou?

Ukončit pracovní poměr dohodou je administrativně nejméně náročné. Praxe ale potvrzuje pravý opak. Kupodivu tento způsob nekomplikuje mezilidská neshoda, ale chybné formulace v písemné podobě. Do této problematiky vnáší největší chaos pojem „výpověď dohodou“. Proč? A na co ještě si dát pozor?

Dohoda není výpověď

Zjednodušeně řečeno: na výpověď stačí jeden, na dohodu jsou potřeba dva. Výpověď je jednostranný úkon zaměstnance nebo zaměstnavatele. Pro podání výpovědi není třeba souhlasu druhé strany, pouze dodržení zákonných povinností, jako je například výpovědní lhůta. Zatímco dohoda o ukončení pracovního poměru je podpisy stvrzenou shodou jak zaměstnance, tak zaměstnavatele. Tím se tedy vysvětluje, proč je „výpověď dohodou“ vlastně jen hovorová zkomolenina, která ale dokáže ukončení pracovního poměru dokonce i zneplatnit.

Návrh není dohoda

Další případ, proč byste se mohli chybně domnívat, že bylo zaměstnání řádně ukončeno je ten, že byl podán pouze návrh, nebo také žádost, na ukončení pracovního poměru dohodou. Tato forma se používá třeba v případě, že se obě strany osobně neznají a nesetkají. Jak už bylo řečeno, aby návrh nabyl platnosti, je potřeba vyjádření vůle nejen navrhovatele, ale i akceptace strany druhé, a to bez zbytečného odkladu.

Nátlak není dohoda

Této mírumilovné dohody je ale i mnohdy zneužíváno a někteří zaměstnanci jsou nuceni k podpisu pod výhrůžkami svých vychytralých zaměstnavatelů, kteří chtějí ušetřit na odstupném. Pokud ale zaměstnanec nijak hrubě neporušuje své pracovní povinnosti, neměl by se nechat zahnat do kouta a požadovat výpověď se všemi právními náležitostmi, jak se sluší a patří, tedy i s uvedením zákonného důvodu, finanční kompenzací a výpovědní lhůtou. I vy máte nevyzpytatelného zaměstnavatele a hledáte si nové zaměstnání? Pokud máte zájem o nabídku práce v Olomouci,  podívejte se na naše volné pozice zde.

Bez termínu není ukončení

V tomto ohledu je zákoník práce velice benevolentní. Zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou dohodnout na zcela libovolném datování ukončení pracovního poměru. Je čistě na vás, zda do dohody napíšete, že bude pracovní poměr ukončen po dokončení zakázky, za 3 měsíce od podpisu dohody nebo konkrétní kalendářní den.

Důvod není povinný 

Při ukončování pracovního poměru dohodou sice není uvedení důvodu povinné, ale zaměstnanec by ho ocenit mohl. Toto odůvodnění má totiž přímý vliv na výši podpory v nezaměstnanosti. Plná podpora momentálně činí 65% průměrného měsíčního výdělku první 2 měsíce, 50% průměrného měsíčního výdělků následující 2 měsíce a po zbytek doby jen 45%. Pokud ale zaměstnanec přijde na úřad práce s neodůvodněnou dohodou o ukončení pracovního poměru, bude mu sděleno, že má nárok na pouhých 45% od samého začátku.

Ještě není konec

Když už byl splněn první předpoklad smírné dohody a podařilo se splnit i všechny písemné náležitosti, co dalšího hrozí? Vlastně cokoliv. Může hrozit dokonce to, že si to rozmyslíte. Za ideálních předpokladů si to rozmyslí všichni zúčastnění a jak hladce byla dohoda o rozvázání pracovního poměru sjednána, tak hladce proběhne i její odvolání. Zákoník práce zpětvzetí dohody umožňuje s tím, že platí stejné pravidlo jako při jejím sepsání, tzn. písemnou formu s podpisem obou stran ve dvou vyhotoveních. Dále lze tuto situaci řešit doběhnutím výpovědní lhůty a sepsáním nové pracovní smlouvy ode dne následujícího. A nebo i symbolickou skartací dohody o ukončení pracovního poměru a veselým pokračováním v práci, jako kdyby se vůbec nic nestalo.

Mohlo by tě zajímat

Hodnocení