Jak na rekvalifikaci?

Jak na rekvalifikaci?

Termín kvalifikace popisuje vhodnost pro výkon určitých činností nebo profesí na základě požadavků na odborné nebo také sociální dovednosti. V oblasti lidských zdrojů hraje klíčovou roli a zajišťuje uplatnění na trhu práce. 

Získávání profesní kvalifikace 

Prvním a základním kvalifikačním opatřením pro člověka je obvykle školní vzdělání. Odborná učiliště, střední  a vysoké školy mají však tendenci zprostředkovat nedostatečný obsah pro pozdější výkon povolání. Výsledkem je, že odborná kvalifikace skutečně začíná až dodatečnými odbornými školeními, praxí a nebo právě rekvalifikací. Jinými slovy, výuční list, maturitní zkouška ani vysokoškolský titul z vás kvalifikovaného pracovníka nedělá. Po vstupu do profesního života se člověk záhy dozví, co vše nezná, nedokáže a někdy také nepřekoná. Pro někoho může být srážka s realitou opravdu tvrdá a dojde mu, že se takzvaně minul povoláním. Naštěstí je tu možnost rekvalifikace.  

Rekvalifikace jako štěstí v neštěstí 

Svět se neustále mění, vyvíjí a přetváří, některé profese dokonce zanikají a nelze je již vykonávat. Může se také stát, že i zkušení a kvalifikovaní pracovníci už nemohou z nějakých důvodů ve svých zaměstnáních pokračovat, nejčastěji se jedná o důvody zdravotní nebo osobní. Naopak jiná zaměstnání prožívají veliký boom. V zájmu státu je podpořit kvalifikací svých občanů a jejich uplatnění na trhu práce tak, aby se snížilo procento nezaměstnanosti. Proto úřad práce nabízí rekvalifikační kurzy zdarma. Jak na to?

Definice rekvalifikace z pohledu úřadu práce

Nejprve si řekněme, co si pod pojmem rekvalifikace představit. Být rekvalifikován znamená, získat formou nových teoretických a praktických dovedností potřebnou kvalifikaci a nebo také rozšířit nebo prohloubit stávající kvalifikační předpoklady. Úřad práce při výběru a schvalování  rekvalifikací vychází z dosavadního vzdělání, zdravotního stavu, schopností a zkušeností uchazečů, kteří zájem o rekvalifikační kurz vyjádřili.

Co je třeba udělat pro rekvalifikaci hrazenou úřadem práce? 

Předpokladem k účasti na hrazeném rekvalifikačním kurzu je splnění určitých, zákonem daných podmínek: 

  1. Musíte být evidován na Úřadu práce ČR jako uchazeč o zaměstnání.
  2. Pro vybrané rekvalifikační kurzy – záleží na výběru – je třeba mít jisté předpoklady, jako je například příslušný stupeň vzdělání. 
  3. Je nutné být zdravotně způsobilý pro výkon profese, pro kterou se rekvalifikujete.
  4. Aby vám byla vaše žádost na rekvalifikaci schválena, musí být smysluplně zdůvodněna. Důvodem může být právě fakt, že dosavadní kvalifikace není dostatečná pro získání nového zaměstnání nebo něco brání ve výkonu profese. 
  5. Pracovní úřad posuzuje také to, zda je po rekvalifikaci reálný předpoklad pro uplatnění na trhu práce. 
  6. Žádost o rekvalifikační kurz můžete podat u své kontaktní osoby nebo na podatelně vašeho úřadu práce nejpozději do 30 dnů před termínem zahájení kurzu, aby ÚP stihl posoudit a schválit Váš požadavek. O schválení či neschválení rozhoduje odborná komise, která vás o výsledku rozhodnutí následně vyrozumí.

Hledejte tu pravou 

Jak vidíte, podmínky pro zařazení do hrazeného rekvalifikačního kurzu nejsou nijak složité. Může se ale stát, že se v nabídce úřadu práce vhodný rekvalifikační kurz prostě nenajde a nebo že schvalovacím procesem neprojdete. Není všem dnům konec. Nemusíte výhradně spoléhat na úřad práce a rekvalifikace si zajistit také po vlastní ose, ovšem ale také za vlastní finanční prostředky. Bohatou nabídku akreditovaných rekvalifikačních kurzů najdete na například na webových stránkách https://www.eu-dat.cz/akreditovane-kurzy.

Mohlo by tě zajímat

Hodnocení