10 odpovědí na nejčastější otázky na téma dohoda o provedení práce

10 odpovědí na nejčastější otázky na téma dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce je hojně využívaný typ smlouvy u různých forem přivýdělku a brigád především z toho důvodu, že je nekomplikovaným a rychlým řešením pro obě strany. I přes jednoduchost této dohody vystává pár otazníků, které snad alespoň z části osvětlíme. 

Jaké jsou náležitosti dohody o provedení práce?

Písemná dohoda o provedení práce musí obsahovat název, tzn. „Dohoda o provedení práce“, údaje o zaměstnavateli, údaje o zaměstnanci, specifikaci a místo výkonu práce, výši odměny (ideálně i s výplatním termínem), přesné určení doby trvání, datum a podpisy obou zúčastněných stran.

Jaký rozsah činnosti umožňuje dohoda o provedení práce?

Dle § 75 zákoníku práce je při dohodě o provedení práce možné odpracovat až 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. 

Lze dohodu podepsat u více zaměstnavatelů?

Dohodu o provedení práce lze uzavřít s několika zaměstnavateli zároveň. U žádného z nich ale nesmí rozsah práce překročit zákonných 300 hodin ročně.

Lze podepsat i více dohod s jedním zaměstnavatelem? 

Zákon umožňuje i podpis více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, odpracované hodiny se ale potom sčítají a jejich součet se musí do zmíněného limitu 300 hodin vejít.

Co ovlivňuje výši odměny u dohody o provedení práce?

Zaměstnavatel nesmí zaměstnance s dohodou o provedení práce nijak diskriminovat. Výše odměny závisí na vzájemné dohodě obou stran s tím, že sjednaná odměna by měla přiměřeně odpovídat vykonávané činnosti, nejméně však splňovat výši minimální mzdy.

Na jakou dobu se může dohoda o provedení práce uzavřít?

V dohodách o provedení práce, ve kterých je specifikován určitý úkol, se logicky vyvozuje, že končí po dokončení úkolu. Dohodu o provedení práce lze ale uzavřít i na dobu určitou nebo neurčitou.

Co když zaměstnanec na dohodu potřebuje dovolenou?

Zaměstnanec pracující na dohodu o provedení práce nárok na čerpání dovolené nemá. V bezodkladném případě, ale zákoník práce umožňuje individuální úpravu této dohody. Dohodu o dovolené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je třeba zanést písemným dodatkem k podepsané dohodě o provedení práce.

Jak je řešeno sociální a zdravotní pojištění?

Při výdělku do 10.000,- Kč za odpracovaný měsíc se pojištění neodvání. Toto platí i v případě, že má zaměstnanec podepsaných několik dohod u více zaměstnavatelů, protože se výše jednotlivých příjmů nesčítá. To vše za předpokladu, že má pracovník zdravotní pojištění hrazeno jiným způsobem. Platí ho z hlavního pracovního poměru, je samostatně výdělečně činný a nebo ho za něj platí stát (student, úřad práce, mateřská dovolená, starobní důchod). Zdravotní a sociální pojištění bude strženo pouze v případě, že je odměna, nebo součet odměn u jednoho zaměstnavatele vyšší než 10.000,- Kč.

Jaká je výpovědní lhůta?

Výpovědní lhůta je u dohody o provedení práce stanovena na 15 dní.

Na základě jakého důvodu lze dohodu o provedení práce ukončit?

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou dohodu o provedení práce ukončit bez udání důvodu kdykoliv. Tento aspekt dohody o provedení práce je asi nevýhodou, protože způsobuje nejistotu obou zúčastněných stran. Tato forma pracovní smlouvy tedy není z dlouhodobého hlediska vhodným kandidátem na jediný a hlavní zdroj příjmu zaměstnance. Pracujete na dohodu o provedení práce a hledáte stabilnější zaměstnání? Podívejte se na naši nabídku práce v Olomouci zde.

Mohlo by tě zajímat

Hodnocení