Jak se vyznat ve výplatní pásce?


Jak se vyznat ve výplatní pásce?

Za odpracovanou práci přísluší každému zaměstnanci kromě mzdy i přehledná výplatní páska, která osvětluje její výpočet. Na výplatnici se ale nachází pojmy a zkratky, kterým často nerozumíme. Že se ale nejedná o nic složitého, vám hned ukážeme.

Náležitosti výplatní pásky

Výplatní pásky generují  účetní systémy firem, proto mívají různý vzhled. Jejich náležitosti ale upravuje zákon a vždy musí obsahovat: 

 • základní údaje o zaměstnavateli, tedy jméno nebo název firmy, sídlo společnosti
 • informace o zaměstnanci, osobní číslo zaměstnance, případně rodné číslo 
 • měsíc a rok za který je mzda vyplácena

Dále pak jednotlivé složky mzdy, na které se podíváme důkladněji:

Údaje uváděné ve dnech

 • počet všech kalendářních dnů v měsíci
 • počet odpracovaných dnů v měsíci
 • fond pracovní doby stanovuje povinný rozsah odpracovaných hodin
 • celkový počet dnů dovolené, na které má zaměstnanec nárok v daném roce 
 • počet dnů dovolené, které zaměstnanec čerpal v daném měsíci
 • zbývající počet dnů dovolené, které zbývají k čerpání v daném roce 
 • počet kalendářních dnů na nemocenské
 • počet svátků 

Údaje uváděné v hodinách

 • skutečný počet odpracovaných hodin v měsíci
 • počet přesčasových hodin
 • počet odpracovaných hodin ve svátek

Údaje uváděné v korunách 

 • Základní mzda je pevně daná, neměnná finanční odměna za odpracované hodiny v daném měsíci. Když tuto částku vynásobíme koeficientem 1,34, získáme mzdu superhrubou.
 • Superhrubá mzda vyjadřuje celkové náklady zaměstnavatele za zaměstnance. Je to částka, ze které zaměstnavatel za zaměstnance odvádí 25% na sociální pojištění a 9% na zdravotní pojištění. Po odečtení těchto dvou položek získáváme částku, která se nazývá hrubá mzda.
 • Hrubá mzda je součet základní mzdy, prémií a příplatků, ze kterého se odečítá sociální pojištění ve výši 6,5%, zdravotní pojištění ve výši 4,5% a také srážková daň ve výši 15%.
 • Srážková daň je zákonná  daň ve výši 15 %, která se počítá ze superhrubé mzdy a lze ji snížit daňovými slevami.
 • Daňová sleva, nebo také sleva na poplatníka, ve výši 2070,- Kč měsíčně, může být uplatněna každým zaměstnancem. Další slevy získávají například invalidi, vlastníci průkazů ZTP/P a také studenti. Výrazné daňové zvýhodnění získává rodič dítěte do věku 26 let. Na první dítě lze uplatnit slevu ve výši 1267,- Kč / měsíc, na druhé dítě 1617,- Kč / měsíc a na každé další 2017,- Kč / měsíc. Tuto slevu uplatňuje vždy jen jeden rodič dítěte.
 • Čistá mzda je konečná částka k výplatě ponížená o odvody a srážkovou daň.
 • Příplatky jsou motivačními složkami mzdy, jako například prémie a osobní ohodnocení. Započítávají se do hrubé mzdy.
 • Náhrady získává zaměstnanec za čerpanou dovolenou, práci ve svátek nebo přesčasy. Pro výpočet náhrady je nutné znát PPÚ, průměr pro pracovně-právní účely. Počítá se z posledního čtvrtletí tak, že se součet hrubých mezd vydělí počtem odpracovaných hodin.
 • Nemocenská se vypočítává z denního vyměřovacího základu, DNP. Tato částka se odvíjí od hrubého příjmu v posledních 12ti měsících. V případě nemoci bude zaměstnanci vyplacen ale pouze její podíl. Do 30. kalendářního dne pracovní neschopnosti je to 60 % DNP, od 31. do 60. dne 66 % DNP a od 61. dne 72 % DNP.

Mohlo by tě zajímat

Hodnocení