Co o nás prozrazuje rodné číslo?


Co o nás prozrazuje rodné číslo?

Rodné číslo tvoří společně s naším jménem, adresou a datem narození osobní nacionále, které nás provází celý život. Co jednotlivá čísla znamenají, jaká je jeho budoucnost a jak ho zkontrolovat?

Národní identifikátor

Tento unikátní číselný kód je přidělován Ministerstvem vnitra podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, všem občanům České republiky. Rodné číslo získávají i cizinci, kteří požádali o azyl nebo mají jiný důvod pro povolení k pobytu v České republice.  

Odkaz z minulosti

Desetimístná forma rodného čísla, jak ji známe dnes se generuje už od 1. ledna 1954. Před tímto rokem byla rodná čísla pouze devítimístná. Tuto změnu si prosadila tehdejší správa sociálního zabezpečení kvůli lepší přehlednosti ve výplatách důchodů. Je až neuvěřitelné, že tak banální číselný kód je jedním z nejčastěji používaných identifikátorů, bez kterého se nelze obejít ani při podpisu smlouvy na elektřinu. Je vyžadován v komunikaci se státními institucemi, úřady a dokonce figuruje i jako DIČ u podnikatelů.  

Zneužití rodného čísla 

Úřad pro ochranu osobních údajů, ale neustále upozorňuje na bezpečnostní rizika tohoto snadno prolomitelného kódu a tím možného zneužití osobních dat z rodných čísel. Výhledově se tak budou rodná čísla stahovat z občanských průkazů, kartiček pojištěnců, řidičských oprávnění a následně i různých registrů, které toto riziko ještě zvyšují. S bezpečnostními nároky GDPR a dalšími nařízeními Evropské unie bude žádoucí, aby každá instituce evidovala své klienty jiným, unikátním způsobem, který se v jiných databázích nebude opakovat. 

Jak se tvoří rodné číslo?

Proč je rodné číslo tak výmluvné, záhy pochopíte. Prozrazuje o nás opravdu dost.

Jak zjistit datum narození z rodného čísla? První část rodného čísla před lomítkem sděluje údaje o narození ve formátu RRMMDD:

– první dvě číslice rodného čísla jsou posledním dvojčíslím roku narození ( např. osobě narozené v roce 1981, začíná rodné číslo číslicemi 8 a 1) 

– prostřední dvoumístná číslovka vyjadřuje u osob mužského pohlaví měsíc narození. U žen je tato číslovka navýšená o 50 ( např. žena narozená v lednu, má na 2. a 3. pozici první části rodného čísla číslovku 51)

– poslední dvojčíslí rodného čísla před lomítkem sděluje den narození (osobám narozeným 6. dne v měsíci, končí první část rodného čísla číslicí 0 a 6)

První tři číslice druhé části rodného čísla za lomítkem, určují pořadí narození toho dne v určitém roce v rozsahu 000-999. Toto trojčíslí je doplněno ještě o jednu číslici tak, aby bylo celé rodné číslo dělitelné 11. Osobám narozeným před rokem 1954, nebyla tato poslední číslice přidělena a jejich rodná čísla tak podmínku dělitelnosti nesplňují. 

Kontrola správnosti rodného čísla

Dělitelnost rodného čísla číslovkou 11 beze zbytku funguje jako skrytý kontrolní mechanismus. Pokud si potřebujete ověřit správnost rodného čísla, nabízí se rovnou tři metody. Když celé desetimístné rodné číslo vydělíte 11ti, musí vyjít celé číslo beze zbytku. Stejně tak je i součet pěti dvojčíslí rodného čísla dělitelný 11ti beze zbytku. Poslední způsob, jak ověřit rodné číslo, lze zvládnout i bez kalkulačky. Odečtěte od sebe součet lichých a součet sudých číslic rodného čísla. Výsledkem bude 11 nebo 0 a obě výsledné cifry potvrzují jeho správnost. 

Mohlo by tě zajímat

 

Hodnocení